VIDEO-VIGILÀNCIA

Vegi el que succeix a casa seva o a l’empresa des del seu telèfon mòbil, tablet o ordinador.
Càmeres de videovilància amb detecció de moviment (zones d’interès), cablejades o WIFI.
Gestió de portes i finestres.
Fàcil exportació de les imatges.