SERVEI TÈCNIC

  Servei tècnic a les comarques barcelonines.

 

 MANTENIMENT DELS EQUIPS

Pretenem ajudar als nostres clients donant solució a les incidències que es puguin presentar.

Contractes de manteniment:
Un dels nostres tècnics es desplaçarà a la vostre empresa per elaborar l’informe d’auditoria informàtica, a partir del qual us oferirem el contracte de manteniment més idoni.

Per una assistència més ràpida també us podem prestar assistència de forma remota, es a dir, des del nostre taller, sense cost de desplaçament.

 ARXIUS IMPORTANTS I CORREU CORPORATIU

Tenim cura dels vostres arxius i correus i us facilitem la còpia de seguretat automàtica.

 CONNEXIONAT

Els nostres tècnics realitzaran la instal·lació del cablejat necessari, xarxa wifi o sistema PLC (xarxa per la instal·lació elèctrica).